Hữu Duyên TV | Lan Toả Thông Điệp Thiện Lương MA QUỶ ĐANG THỐNG TRỊ THẾ GIỚI - MA QUỶ ĐANG THỐNG TRỊ THẾ GIỚI
Một bức tranh của họa sĩ Dương Minh Lộc

Tranh kỹ thuật số

Một Thiên Thần giáng xuống để tiêu diệt con quái vật hung ác đang đe doạ thế giới. Tuy chúng ta không nhìn thấy, nhưng các vị Thần vẫn luôn chăm sóc và che chở cho con người.