Hữu Duyên TV | Lan Toả Thông Điệp Thiện Lương HƯƠNG CẢNH BỒNG LAI - HƯƠNG CẢNH BỒNG LAI
Một bức tranh của họa sĩ Dương Minh Lộc

Tranh kỹ thuật số

Họa sỹ bức tranh này thường một giấc lặp đi lặp lại. Đó được dạo chơi trong thế giới mỹ diệu khó tả. Các hòn đảo đều tỏa hào quang rực rỡ